כיצד למדוד את מידת הטבעת שלך?

שאלה הנשאלת יותר ויותר בעידן השיווק הדיגיטלי ומשלוח ישיר לבית.

צירפנו לכם, מדריך ביתי למדידת מידת האצבע, להדפסה במדפסת הביתית.

חשוב לציין: שאנו ממליצים בכל מקרה אפשרי, על מדידת האצבע בסט טבעות המדידה של התכשיטן, כשיטה המדויקת ביותר.

שימו לב: מידת האצבעות ביד ימין ושמאל עשויות להיות שונות, על כן יש למדוד את האצבע עבורה נרכשת הטבעת.